poexo

Tuesday, June 28, 2005

O ENSAIO

Esta é a derradeira faceta de Ricardo Carvalho Calero como escritor, a do investigador incansábel en cuestións lingüísticas e literarias. Tan importante é o seu labor como estudoso, que chegou a eclipsar a súa produción literaria.


Comeza o seu traballo como ensaísta moi novo, na época de preguerra, colaborando na revista "Nós", en que facía reseñas de obras literarias (por exemplo: "Ollada encol da poesía galega" no ano 1934). Xa na época de posguerra, comeza a plublicar os seus estudos como libros.

 1. Comezando cos ensaios literarios, vai publicar obras en que analiza a historia da literatura galega e as grandes figuras do noso sistema literario:
  - En 1955 vai publicar Sete poetas galegos en que fai un estudo da poesía galega dende o século XIX a partir de sete figuras literarias (Rosalía, Pondal, Curros, Noriega Varela, Manuel Antonio, Amado Carballo e Cabanillas).
  - Na súa tese de doutoramento, escrita en español, fará un estudo de autores de poesía e de narrativa: Figuras de la literatura gallega.
  - Mais a investigación literaria de máis importancia é a Historia da literatura galega contemporánea (1963), en que vai incluír todos os autores e obras dende 1808 até a súa época, constituíndo un traballo minucioso e moi completo, até o punto de que foi a historia literaria de referencia durante moito tempo (e, en certos aspectos, aínda o é).
  - De moita importancia, é a obra Estudos rosalianos (1979), en que ofrece unha visión da vida e obra de Rosalía de Castro tratando de tirar por terra os tópicos creados sobre esta autora.
  - En 1984 vai publicar a obra Letras galegas, en que recolle artigos sobre autores galegos e sobre movementos literarios.
  - Outra obra moi importante, que reflicte o seu interese pola figura de Castelao, é Escritos sobre Castelao, do ano 1989.
 2. Canto aos estudos de tipo lingüístico, inclúen traballos lexicográficos, dialectais, normativos...
  - A obra máis importante neste ámbito é a Gramática elemental del gallego común (1966), escrita en castelán, mais que ofrece unha completa descrición de todos aspectos lingüísticos e pode considerarse a primeira gramática "seria" da lingua galega.
  - Da súa autoría son os manuais de aprendizaxe da lingua Gallego 1, 2 e 3, en que ademais de ofrecer unha descrición da lingua, intenta establecer un padrón lingüístico.
  - Seguindo esta liña de tentar crear unha norma, Carvalho prepara as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego.
  - En 1981 vai publicar Problemas da lingua galega, en que abandona a súa proposta normativa e declara o seu posicionamento reintegracionista. Ao mesmo tempo, realiza unha descrición da problemática normativa da lingua.
  - Moi interesante resulta a colección de artigos Do galego e da Galiza, que recolle textos publicados en "La voz de Galicia" sobre cuestións lingüísticas.
 3. Noutros textos atoparemos investigacións máis amplas, incluíndo temas de lingua e de literatura. Nesta liña, en 1971 vai ver a luz Sobre lingua e literatura galega, obra miscelánea que recolle cuestións filolóxicas en xeral.

3 Comments:

 • At 7:50 AM, Blogger joegibson30697257 said…

  Make no mistake: Our mission at Tip Top Equities is to sift through the thousands of underperforming companies out there to find the golden needle in the haystack. A stock worthy of your investment. A stock with the potential for big returns. More often than not, the stocks we profile show a significant increase in stock price, sometimes in days, not months or years. We have come across what we feel is one of those rare deals that the public has not heard about yet. Read on to find out more.

  Nano Superlattice Technology Inc. (OTCBB Symbol: NSLT) is a nanotechnology company engaged in the coating of tools and components with nano structured PVD coatings for high-tech industries.

  Nano utilizes Arc Bond Sputtering and Superlattice technology to apply multi-layers of super-hard elemental coatings on an array of precision products to achieve a variety of physical properties. The application of the coating on industrial products is designed to change their physical properties, improving a product's durability, resistance, chemical and physical characteristics as well as performance. Nano's super-hard alloy coating materials were especially developed for printed circuit board drills in response to special market requirements

  The cutting of circuit boards causes severe wear on the cutting edge of drills and routers. With the increased miniaturization of personal electronics devices the dimensions of holes and cut aways are currently less than 0.2 mm. Nano coats tools with an ultra thin coating (only a few nanometers in thickness) of nitrides which can have a hardness of up to half that of diamond. This has proven to increase tool life by almost ten times. Nano plans to continue research and development into these techniques due to the vast application range for this type of nanotechnology

  We believe that Nano is a company on the move. With today�s steady move towards miniaturization we feel that Nano is a company with the right product at the right time. It is our opinion that an investment in Nano will produce great returns for our readers.

  Online Stock trading, in the New York Stock Exchange, and Toronto Stock Exchange, or any other stock market requires many hours of stock research. Always consult a stock broker for stock prices of penny stocks, and always seek proper free stock advice, as well as read a stock chart. This is not encouragement to buy stock, but merely a possible hot stock pick. Get a live stock market quote, before making a stock investment or participating in the stock market game or buying or selling a stock option.

   
 • At 12:58 PM, Blogger davidwilliams1970 said…

  I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

   
 • At 5:08 AM, Blogger lennyalexander1832058466 said…

  While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

  Call this number now, (413) 208-3069

  Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

  You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
  (413) 208-3069

   

Post a Comment

<< Home